Dillí - hlavní město Indie

Když se řekne Dillí, většina z nás si vybaví hlavní město Indie. Málokdo už ale ví, že je Dillí a Dillí. Jedno z nich je to staré, přesto stále 3. největší město Indie hned po Mumbaii (dříve Bombaj) s 13 miliony a Kalkatě s 11 mil.; to druhé je celým jménem Nové Dillí - současné hlavní město Indické republiky. Přesto se tato dvě města považují pouze za části jednoho obrovského Dillí a pevně mezi nimi není stanovená vůbec žádná hranice; je obýváno 8 a půl miliony Indů. Ta nová část leží od starého města asi 5 km na jih a je součástí metropolitní oblasti Dillí.

Rikša

Celá tato oblast leží mezi povodími veletoků Indu a Gangy, z jihozápadu chráněna pohořím Arávalí a ze severovýchodu samotnými Himalájemi – proto tak mimořádně významná pozice. Dalším strategicky významným přírodním jevem je řeka Jamuna, jež přináší závlahu a pitnou vodu obyvatelům celé oblasti.

Ale proč do Dillí dnes? Dillí je vstupní branou do Indie – křižují se zde letecké linky z celého světa. A proč zvolit právě Indii? Setkáme se se střetem dvou různých kultur, islámu a hinduismu; bohatá historie a její pozůstatky v indické architektuře patří k největším lákadlům. K vidění jsou jak buddhistické chrámy z 5. století a muslimské minarety z daleko pozdější doby, tak koloniální britské budovy z dob Britské Indie – koloniální nadvlády Británie. (Indie je dodnes členem Commonwealthu.) Po svém osamostatnění indická ekonomika začala vzkvétat, a to zejména díky rodině Nehrú – Gándhí, té s nejdůležitějším postavením v nejstarší straně v Indii, Indické národní straně, vládnoucí už od britské kolonializace až do dneška.