Staré Dillí

Největším symbolem starého muslimského města je Červená pevnost ze 17. století. Svůj název získala od červeného pískovce, kterým ji desítky tisíc dělníků vystavěly pro svého mughalského císaře Šáhdžanáha. (Dillí bylo hlavním městem muslimské Indie od 12. do 19. století.) Nedaleko císařovy pevnosti se výjimá největší muslimský svatostánek v celé Indii, a to slavná mešita Jami Masjid – tzv. Páteční mešita. Hlavními znaky jsou tři kupole a dva vysoké minarety; celá východní část sídla pak sloužila výhradně císaři, který si zde nechcal vyrobit i vlastní galerii. Dalším místem, které rozhodně nevynecháte, navštívíte-li někdy Dillí, je nepochybně působivý Stříbrný trh, v Indii známý jako Chandni Chowk, podle pověsti založený Šáhdžanáhovou dcerou - od svých starovékých počátků funguje dodnes; velkým lákadlem bývá především typické koření, indická sárí a pašmíny či třeba keramika. Dominantou města co do výšky je rozhodně 73 m vysoký minaret Kátb, další významnou památkou je Humájunova hrobka.

Celkově se v Dillí nachází 175 památek, které samotná Indie označuje za své národní dědictví. Symbolem snad celé Indie je ovšem památka jediná – Nerezavějící sloup. V Dillí stojí už přes 1600 let a věřte nebo ne, na tento železný sloup rez nemá žádný vliv. Proto je logické, že kolem sloupu obíhá spousta legend a pověstí; většina z nich se opírá o to, že na sloup působí boží síly, které ho chrání od všeho zla – včetně rzi. Pohádky však popírají nejnovější výzkumy, že železo sedmi a půl-tunového sloupu je obohaceno velkým množstvím sloučeniny fosforu, a ta že spolu s kyslíkem vytvořila na povrchu neviditelný povlak chránící železo před korozí.

Staré Dillí se může pyšnit ohromným množstvím úzkých a křivolakých uliček, přímo jako vystřižených z pohádek.